Паул Хайдрих възхитен от поредното си посещение в община Болярово

IMGP4995На поредното си посещение в България пристигна Паул Хайдрих (председател на Сдружение за подпомагане на домовете за хора с увреждания – гр. Кьолн). Първия си ден, по традиция, той отдели за община Болярово. В Дома за пълнолетните лица с умствена изостаналост той бе посрещнат от кмета на община Болярово Христо Христов, секретаря на общината Мария Чанева и директора Дафина Георгиева. Господин Хайдрих сподели отличните си впечатления си относно големия напредък, който вижда в дома. Само преди дни приключи поредния курс на обучение на персонала, воден от клиничният психолог Удо Хаймбюргер. Обученията на персонала за работа с домуващите по нови и доказано успешни методи бе също поет ангажимент на Паул Хайдрих. Общинският кмет благодари за пореден път за всяко поето и изпълнено обещание, за помощта и добрия синхрон в работата като партньори.

IMGP4998А поредният благороден жест от страна на Управителния съвет на Сдружение за подпомагане на домовете за хора с увреждания – гр. Кьолн, чийто председател е господин Хайдрих, ще е ново дарение за Дома и общината – линейка и няколко болнични легла. Те ще бъдат транспортирани през следващите седмици. Господин Христов горещо благодари, трогнат от поредния жест. Той разказа на немския гост какви грижи полага общинското ръководство в приоритетната си сфера – социалните дейности. До седмица предстои да започнат ремонти в дома и обновяване на интериора.

Господин Христов сподели с Паул Хайдрих тревогата си от последния анализ на Агенцията за социално подпомагане, в който се препоръчва да се намали капацитета на Дома. Това на практика няма как да стане за кратък период от време. Решение е да се търси съдействие за IMGP5008извеждане на част от жените в ново Защитено жилище, за което общината има готов проект и отдавна настоява и преустройване в Центрове за настаняване от семеен тип на вече изградената база.

Немският гост сподели тревогата си от това, че заплащането на работещите в социалната сфера продължава да бъде сред най-ниските. За него е недопустимо и абсурдно даваните от държавата пари по стандарт за издръжка на един домуващ да надвишават значително заплащането на един работещ в тази сфера.

След това всички се отправиха към Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост. Там немският гост бе възторжено посрещнат и получи подарък от морската почивка на момичетата, осигурена IMGP5020с негово съдействие и от чествания преди дни десети рожден ден на Защитеното жилище. Всички бяха единодушни от огромния напредък на осемте изведени преди десет години от дома потребителки. Те са част от всички дейности на града и това ги радва истински. Разбира се, не пропуснаха да поздравят с новите си песни, научени от морето. Не пропуснаха да се похвалят и с подаръка от Удо Хаймбюргер – нова камера за всички тях в къщата. За да заснемат моментите си заедно – както ежедневните дейности, така и почивките и разходките.

Освен двете си дежурни посещения, Паул Хайдрих пожела да види и най-новата социална услуга в общината, за която е чул – Двата центъра за настаняване от семеен тип в село Мамарчево (за лица с физически увреждания и лица с деменция). Остана възхитен от всички грижи, които се полагат от страна на общината и в частност от управителя и персонала, за да се поддържа толкова добре сградата и да се обгрижват тези хора.

На сбогуване господин Хайдрих и представителите на общинското ръководство се увериха взаимно, че съвместната им работа ще продължи и ще се чуват до евентуалното следващо посещение.

IMGP5026 IMGP5030 IMGP5033 IMGP5039

About the Author :