Патронен празник

1392824054279На 19 февруари учениците и колективът при Основно училище „Васил Левски“ с. Тенево отбелязаха 141 г. от обесването на своя патрон – Апостолът на свободата. Всички възпитаници, които са включени по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ взеха участие в игрите, посветени на Васил Левски – спортна среща по футбол между учениците от прогимназиален етап, „Лъвски скок“. Част от децата се изявиха и в други начинания – написване на стихотворение и есе, рисунки, свързани с живота на Дякона. Учениците, участвали в мероприятията, посветени за Васил Левски получиха своите грамоти и награди. Тържеството бе съпроводено от много забава и игри. Малчуганите от I, II и III ПИГ цитираха стихотворения и пяха патриотични песни, а възпитаници от 6 клас танцуваха народни танци. В разгара на празника се състезаваха ученици от всички полуинтернатни групи като накрая всеки един от тях трябваше да състави нова дума от буквите на думите – Апостолът и Васил Левски. Като неразделна част от тържеството бяха гатанките и въпросите, свързани с живота и личното дело на Дякона. Краят бе поставен с традиционно право народно българско хоро.

Даниела Пенева

About the Author :