Патронен празник

IMG_0416AПо повод настъпването на пролетта и патронния празник на училището учениците от  полуинтернатните групи в СОУ ”Д-р П. Берон” – град Болярово, работещи по Проект ВG051РO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по ОП ”Развитие на човешки ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, в часовете по организиран отдих и спорт, се включиха в спортни състезания, като използваха доставените по проекта материали със спортна насоченост, които улесняват учебно-възпитателната дейност. Те са: тенис маси, мрежи за тенис маса, топчета за тенис маса,  комплект ракети за бадминтон, пластелин, обръчи, хандбални, футболни, баскетболни и волейболни топки, образователни игри, боксови ръкавици, хилки за тенис маса, футболни ръкавици, врати за хандбал, вратички за футбол, врати за хандбал, детски баскетболни кошове, подвижни баскетболни кошове-високи, подвижни баскетболни кошове-средни, многофункционален спортен център и др.
С получените флумастри, цветни моливи, тебешири, акварелни бои, восъчни и маслени пастели, четки  и чаши за рисуване, скицници, децата участваха в конкурс за рисунка на свободна тема и в изработването на украсата на училището, както и на залата и сцената в читалището.
Те активно участваха и в останалите мероприятия, посветени на празника: турнир по волейбол, лекоатлетически крос, засаждане на дръвчета в училищния двор, окопаване на градинките и почистване района около сградата на училището.

Иванка Буденова

About the Author :