Партньорска среща с мото „Остани жив! Пази живот!“ се проведе в БЧК – Ямбол

Ямбол, 20.09.2022 г.

В БЧК – Ямбол се проведе партньорска среща с институции, спонсори и медии с мото „Остани жив! Пази живот!“ в рамките на инициативата Дните на безопасността на пътя за отбелязване на 21 септември –  Ден без загинали на пътя.

Срещата бе открита от инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол, който представи целта на срещата, а именно организиране на събития, с които да се популяризира основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътно транспортни произшествия по пътищата на страната ни. Сподели, че дните на безопасността се провеждат под патронажа на министъра на вътрешните работи, а национален координатор на инициативата е Главна дирекция „Национална полиция“.

Участници в срещата бяха: д-р Живка Димитрова, Секретариата на БЧК-София,  Дирекция „Социално здравна политика“; Архимандрит Димитрий, Архиерейски наместник на Ямболска духовна околия; Добромир Димитров, зам.-областен управител на Област Ямбол; гл. инспектор Тодор Мишинев, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР; Златан Минков, Председател на Съюз на българските автомобилисти; Стойко Стойков, Началник Регионално управление на образованието; Кънчо Кънев, гл. експерт в Община Ямбол; Пламена Димитрова, експерт в Община Тунджа; д-р Парушев, зам.-директор на Център за спешна медицинска помощ; Таня Божилова, инспектор в Регионална Здравна инспекция; Валери Бъчваров, старши учител в Обединен детски комплекс; Тенко Боев, Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол; корпоративни партньори, представители от БЧК-Ямбол, медии и др.

След представяне на гостите, д-р Димитрова сподели планирани дейности на кампанията и изложи  факти за ситуацията, свързана с пътния травматизъм в страната ни. Отправи апел към участниците в срещата да бъдем отговорни и да се стремим да създаваме култура у децата за превенция на пътен травматизъм още в семейството.

Гергана Георгиева, специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол презентира програмите за превенция на пътен травматизъм, реализирани от БЧК-Ямбол сред децата-обучения по пътна безопасност и приложно колоездене, обучение за оказване на първа долекарска помощ и информационни кампании. Специално внимание бе отделено на велоплощадката, където се провеждат всички демонстративни обучение по пътна безопасност с цел превенция на пътен травматизъм.

Всички участници в срещата споделиха своя опит в превенцията на пътния травматизъм и се обединиха около идеята, че за да имаме успех в превенцията е необходимо, освен, като институции да изпълняваме ангажиментите си, трябва да изразяваме активна гражданска позиция и срещу нарушителите на правилата за движение по пътищата. Участниците се обединиха около идеята, че семейството е важен фактор за намаляване на пътния травматизъм и е необходимо да се работи с него за постигане на добри резултати.

 

About the Author :