Парламънтът подкрепи с пълно мнозинство предложения на Петър Кънев за облекчаване на бизнеса

P_Kunev_parlПредложения на народния представител Петър Кънев за промени в Кодекса на труда, които да облекчат малкия и среден бизнес, прие на първо четене с пълно мнозинство от 147 души парламентът.

Очакванията са благодарение на този законопроект да се намали корупционния натиск върху бизнеса. По предложение на депутата Петър Кънев отпада задължението на микропредприятията и малките фирми за предварително писмено уведомяване на Инспекцията на труда за удълженото работно време и за предварително съгласуване със синдикатите на временното установяване на непълно работно време. Законопроектът предвижда и отпадане на задължението за съставяне на графици за ползването на отпуските, тъй като според Петър Кънев текстът е неработещ.
Отпада и изискването за издаването на правилник за вътрешния трудов ред. Благодарение на приетите промени отпада изискването работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, защото това е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Поправките възстановят и правата на работодателя да прекратява трудовия договор с лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

About the Author :