Парламентарни избори 2021 – Койчо Койчев, кандидат за народен представител от „БСП за България“: Да покажем на младите, че България се нуждае от нас, за да останем

-Като учител с какво може да бъдете полезен в парламента?

-Като учител с близо 10 години опит съм пряк свидетел на хаоса в образователната система. Важно е в следващия парламент да влязат педагози, които имат пряк опит с работата на терен, тъй като несъвършенствата се забелязват най-ясно там. Познавам проблемите в системата и мога да предложа решение за тях, състоящи се в конкретни програми, планове и проекти, които като резултат ще дадат перспектива пред образование, отговарящо на всички предизвикателства и изисквания на времето.

-Какво иска да промени „БСП за България“ в областта на образованието?

-Целта на БСП в сферата на образованието е да наложи процес на създаване на образовани, знаещи и можещи български граждани, които обичат своята родина. Една от главните задачи, които стои пред нас, е на изхода на образователната система като краен резултат да имаме адекватно подготвени за очакващия ги обществен живот и пазара на труда млади и активни български граждани.

Това, което „БСП за България“ предлага в областта на образованието е устойчиво повишаване на средствата за образование и науката с минимален праг 5% от БВП на страната, бюджетно финансиране само за държавни и общински училища, един учебник по предмет за всеки клас за цялата страна, както и безплатни учебници за всички ученици от I до XII клас.

-Какви лични ангажименти поемате към Ямболска област?

-Личният ми ангажимент към жителите на област Ямбол е за издигане авторитета и престижа на областния център, както и на общините Стралджа, Елхово, Тунджа и Болярово.
Ще работя за подобряване на връзката между образованието и нуждите от кадри на бизнеса в областта. Както и за създаване на нови работни места за млади хора.

Друг, огромен проблем, които имат населените места в област Ямбол, е мобилността и тяхната свързаност. Точно поради тази причина като лична кауза поемам ангажимент за подобряване на транспортната свързаност между населените места.

-Защо да ви подкрепят избирателите на 4.04?

-Преди всичко хората трябва да гласуват за БСП, а що се касае до въпроса, защо да подкрепят мен: считам, че мога да бъда полезен с познанията, своята експертиза и опита, които имам до тук за издигане авторитета и престижа на „БСП за България“ на предстоящите избори за 45-то НС. Млад човек съм и вярвам, твърдо съм убеден, че ние, младите хора, сме ключ към нови възможности за по-доброто бъдеще на България. Моята лична кауза се свързва с един от най-наболелите проблеми в обществото ни – образованието и емиграцията на младите хора. На всеки млад човек трябва да му бъде доказано, че България има нужда от него. Тогава нашият избор, на младите, ще е да останем, за да дадем бъдеще на България.

Купуването и продаването на гласове е престъпление

About the Author :

Leave a reply