Парламентарни избори 2017: Ген. Съби Събев, водач на листата на КП”Реформаторски блок – Глас народен: Поемаме своя дълг към избирателите

_MG_3455a– Ген. Събев, много партии излизат с предизборни обещания и програми, в които фигурират невъзможни за реализиране ангажименти. С какво предизборната програма на Коалиция Реформаторски блок – Глас народен” се различава от тях?

– Предизборната програма на Коалиция ” Реформаторски блок – Глас народен” се различава значително от програмите на останалите опоненти. На основата на нашето предизборно лого „Разум, Родолюбие и Развитие”, ние предлагаме на българските избиратели разумни и изпълними ангажименти. Ние не участваме в наддаването на обещания, което е характерно за другите партии и коалиции, тъй като ни е пределно ясно, че повечето от тях са неизпълними и лъжат хората, с основна цел спечелване на повече гласове. Добре е, че те в своето мнозинство не вярват в тях. В това наддаване на обещания БСП води агресивно и с най-голям резултат пред опонентите си. Като издига призива „Нито един човек под линията на бедността!“, БСП не обяснява откъде ще дойдат и финансовите средства за увеличаване на пенсиите на над 1,5 милиона души, които са под нивото на бедност от 314 лв. Те обещават да закрият паралелната държава, която сами създадоха в началото на прехода. Най-вероятно само те си вярват на това обещание. И по демографската политика БСП държат първо място по обещания и демагогия, залагайки 8- милионно население на страната, без да посочват за какъв период от време ще го изпълнят.

ГЕРБ обещава 1500 лева средна и 650 лева минимална заплата, както и двойно увеличение на учителски заплати в края на мандата. “Обединени патриоти” залагат популистки минимална пенсия 300 лв. до края на мандата и поне 200 лв. първата година. Такива обещания галят слуха на избирателите, но и разочарованията са големи от неизпълнението им, както и чувството за измама. А демагогията с пенсиите е цинизъм, който бедните българи не трябва да понасят. Такива обещания за заплати и пенсии  могат да бъдат изпълнени, само ако държавата зареже всичко друго – образование и наука, здравеопазване, култура, сигурност и отбрана и останалите сектори. Тогава остава без отговор въпроса – ще бъде ли България държава?

Ние категорично заявяваме, че доходи и пенсии могат да бъдт увеличени при силна икономика и висока производителност на труда. Ако националната икономика има ежегоден растеж над 3 %, това ще осигури по-високи доходи и пенсии на хората. Ако бъде постигнат ръст 4-5 %, това гарантира още по-високи доходи и пенсии. Това трябва да е пределно ясно на всички български избиратели.

– Предизборната програма на „Реформаторски блок – Глас народен”  обхваща всички сфери, но къде ще бъдат насочени усилията Ви?

– Основни приоритети в предизборната програма нашата коалиция са образованието, здравеопазването и икономика, а допълнителни – реформа на съдебната система, сигурност и отбрана.

В сферата на образованието Реформаторският блок предприе инициативи в последното правителство, като част от управляващата коалиция, но за съжаление същите не бяха адекватно подкрепени от основната управляваща партия – ГЕРБ. Сега виждаме, че този сектор става техен основен приоритет. В нашата предизборна програма са заложени подробни мерки и инициативи за модерно и качествено образование и наука. Целта е  съвременен образователен процес, ориентиран към индивидуалните потребности и интереси на учениците. За реализирането му е предвидено увеличаване на средствата за образование и наука минимум 4,5 % от БВП към края на следващия четиригодишен период. Ние предлагаме също сигуряване на безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас задължително. Залагаме силно на модернизацията на учебната среда и иновациите в обучението, както и на модернизацията на професионалното образование за свързването му с нуждите на пазара на труда. Предвиждаме глоби за родители, които не осигуряват присъствието на децата си на училище, както и пълно обвързване на получаването на социални помощи с посещаемостта на децата в училище. Предлагаме развитие на програми за подкрепа на младите учени и двойно повишаване на стипендиите за докторанти, от 450 лв. на 900 лв, както и създаване на модерни научни центрове, с подкрепата на европейските фондове.

В областта на здравеопазването нашта крайна цел е достъпно и качествено здравеопазване, чрез изграждане на Национална здравно-информационна система, технологично и кадрово осигуряване на системата за спешна медицинска помощ и двойно увеличение на заплащането на работещите в тази система в рамките на 4 –годишен период, разширяване на профилактичните дейности и скрининговите програми за ранно откриване на най-опасните заболявания и редица други мерки, които да доведат до успешен край здравната реформа  у нас.

– С темата за сигурността  и отбраната се заиграват всички партии. Какво е Вашето виждане по тези важни за страната теми?

– В областта на националната сигурност, основните проблеми на страната ни са главно във вътрешната и граничната сигурност. Наложителни са решителни реформи в МВР, службите за сигурност и съдебната система и нашата предизборна програма достатъчно ясно ги визира. Ние единствени предвиждаме създаването на постоянна парламентарна комисия по въпросите на съдебната реформа и борбата с корупцията.

Нашата програма залага на ефективен вътрешен ред и сигурност, чрез решителни мерки за контрол на мигрантския поток и за защита на външните граници, включително с по-широко привличане на европейски сили за сигурност на българо-турската граница и организиране на чести съвместни акции с Европейската служба за гранична и брегова охрана. Предвиждаме крути мерки за справяне с битовата престъпност, включително с увеличаване на полицейското присъствие в по-малките населени места, усилване на патрулно-постовата дейност и осигуряване на полицейска защита до 20 минути от подаване на сигнал. Предлагаме също ускоряване реформата в МВР с широко прилагане на тестове за почтеност и 4-годишен план за модернизация осигурен с 500 млн. финансов ресурс, за да бъдат осигурени българските полицаи с всичко необходимо за изпълнение на възложените им функции.

По отношение на отбраната, в предизборната ни програма е заложено ускорено и цялостно изпълнение на приетите Програма за развитие на отбранителните способности на страната и Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. и неотложно изпълнение на одобрените проекти за модернизация. Всяко тяхно забавяне може да доведе до неуправляемост на кризисната ситуация в Българската армия. Заложено е също създаване и поддържане на необходимите национални способности за поддръжка на съюзните войски на наша територия, като летища, пристанища, складове, ж.п. съоръжения и други. Залагаме също на решително повишаване бойната подготовка на войските, с повишен темп на националните и активно участие в съюзните учения. Предвиждаме още чувствително повишаване социалния статус на хората в отбраната, включително и техните заплати. За всичко това ще изискваме постепенно повишаване на бюджета за отбрана на 2 % от БВП, в рамките на следващите няколко години.

Същевременно, ние сме обезпокоени от интерпретациите по националната сигурност и заиграването с патриотичните чувства на българите от отделни партии в тази предизборна кампания. Лозунгът „България над всичко” на обединените патриоти внушава и асоциации с един подобен лозунг през 30-те години на миналия век на една друга държава, тласнала света в най-унищожителната война. Не с такива патриотарски лозунги с националистически уклон трябва да демонстрираме българския патриотизъм и защитата на националната сигурност.

– Как разглеждат отношенията с ЕС и НАТО в  „Реформаторски блок – Глас народен”?

– Предизборната програма на „Реформаторски блок – Глас народен” е с категорично послание за силна България в силни ЕС и НАТО. Само в двата съюза страната ни гарантира напълно своя икономически растеж, национална сигурност и отбрана. И само в тях може да отстоява най-пълно своите национални интереси и постига националните си цели. Страната ни е вече от 10 години в ЕС и 13 години в НАТО и не трябва да проявява колеблива позиция в отношенията си с двата съюза, тъй като това са съюзни отношения, от които България има жизненоважни ползи и в които има определени задължения. Страната ни трябва максимално да използва двата съюза за отстояване на националните си интереси и да допринася адекватно за съюзната солидарност, на която ще разчита при кризисни ситуации. Всякакви силови инициативи и действия на страната ни, в разрез с политиките на двата съюза, не само вредят на съюзната солидарност и единство, но и надежността на членството на България в тях. В предизборната ни програма е заложено България да дава съществен принос за укрепване на съюзната отбрана в рамките на НАТО, както като развива съответни военни способности, така и да подкрепя недвусмислено съюзните отбранителни инициативи.

– Вие сте водач на листата за област Ямбол. Какви ангажименти може да поемете към Ямбол и региона като кандидати за депутати на „Реформаторски блок – Глас народен” ?

– Освен общите ангажименти по изборната програма на „Реформаторски блок – Глас народен”, ние като кандидат-депутати в 31 МИР Ямбол, издигаме две групи инициативи, за да работим съвместно с общинското и областно ръководство за реализирането им.

Първата е свързана с развитието на инфраструктурата на Ямбол и региона – изграждане на граждански карго-терминал на военното летище Безмер, който в последствие да бъде надграден и в пътнически за вътрешните авиолинии на страната. Осигурявнето на въздушен транспорт за региона ще допринесе за динамизирането на икономиката не само на Ямболска, но на Сливенска и Хасковска области. Такъв проект може да бъде реализиран и с участието на чуждестранни инвеститори, като България ще запази приоритетно военното предназначение на летището.

Един такъв терминал ще бъде важен елемент на една междуобластна икономическа зона – Ямбол, Сливен и Хасково, тъй като отделните области нямат достатъчен капацитет за изградят самостоятелно икономически зони. С такава зона в региона ще навлязат значителни инвестиции и нови технологии, ще се повиши трудовата заетост и доходите на хората.

Крайно време е в Ямбол да бъде изградена и съвременна пречиствателна станция, за прекратяване на замърсяването на р. Тунджа и други водоизточници. Същевременно е задължително да се почисти от натрупаната тиня коритото на реката в рамките на града.  Не търпи отлагане и модернизацията на спортната база в града, за да бъдат разширени възможностите за спортна дейност на подрастващото поколение и младите хора. За целта е нужен нов стадион, нова голяма спорна зала и други спортни съоръжения.

Като земеделски регион област Ямбол има голяма потребност от създаване на зеленчукова борса, за по-бързо изкупуване на зеленчукопроизводството в този регион, което значително ще улесни селскостопанските производители и ще повиши доходите им.

Сруктурата на здравеопазването в Ямбол отдавна се нуждае от завършването на т.нар „Нова болница” и насищането й със съвременно диагностично оборудване. Упрвляващите партии в последните 15 години не са изпълнили своите обещания за завършване на този важен за Ямбол и региона обект. Дългогодишното отлагане и забавяне на този проект принуждава болни хора от града и областта да търсят възможности за лечение в други областни градове. Това налага всички избрани депутати от региона на Ямбол да се ангажират решително с приключването на сагата с „новат” болница.  Наш ангажимент ще бъде превръщането на Ямбол в регионален медицински център на трите области – Ямболска, Сливенска и Хасковска.

Втората група инициативи, които предлагаме, е развитие на военната инфрструктура в област Ямбол. Преди годни Ямбол бе значим военен гарнизон. След съкращенията на въоръжените сили на страната след края на Студената война, в Ямбол остана незначителна военна инфраструктура. Настоящият план за развитие на въоръжените сили до 2020 г. също не предвижда нейното разширяване. Като военен експерт, занимавал се с оперативно и стратегическо военно планиране и отчитайки динамичната среда за сигурност, потребностите на националната отбрана и съюзните задължения на страната, съм убеден, че в скоро време ще се наложи България да изгради по-големи военни способности. В тази връзка  първите стъпки, които се налагат е активирането на бригаден щаб в Ямбол, като щаб на 7-ма механизирана бригда, с което да бъдат продължени традициите на военното съединение, което беше в града. В Елхово, като приграничен град е наложително активирането на механизиран батальон, който да бъде в състава на новта бригада. Дислоцирането на такъв батальон в близост до границата ще гарантира нейната надеждна охрана при кризисна ситуация. Началото на тези мерки е добре да стартира не по-късно от 2019 г. На военното летище Безмер, в средносрочен план ще се наложи дислоцирането на втора бойна авиационна ескадрила, в допълнение на тази на летище Граф Игнатиево.

Тези инициативи ще бъдат допълнителни ангажименти за кандидат-депутатите от нашата листа, защото искаме гласа на избирателите от областта, за да бъдем техни застъпници пред централната и местни власти. Така разбираме и приемаме дълга на всеки народен представител към неговите избиратели. За да изпълним поетите ангажименти ние призоваваме избирателите в Ямболския избирателен район да гласуват за № 21 в интегралната бюлетина, защото ние сме Реформаторският блок, който възникна и се утвърди като платформа за трайно обединение на десните хора в България и е гарант за модернизацията на страната и нейното европейско бъдеще.

Коалиция „Реформаторски блок – Глас народен” с номер 21 в бюлетината

Купуването и продаването на гласове е престъпление

 

About the Author :

Leave a reply