Парламентарни избори 2014: Земеделието се нуждае от дългосрочна и стабилна политика

???????????????????????????????Стабилизиране на земеделския отрасъл, осигуряване на по-голяма заетост, повишаване на доходоте на земеделските производители и осигуряване на качествена родна продукция за българските потребители, са само част от политиките, които е провеждала през последната една година и което предлага в своята предизборна програма „БСП – лява България”, каза на среща със земеделски производители в Ямбол бившият председател а комисята по земеделие в 42-то Народно събрание Светла Бъчварова. На срещата присъстваха и кандидатите за народни представители от “БСП – лява България” Атанас Мерджанов, Кирчо Карагьозов, Иван Георгиев, Катя Георгиева, Митко Андонов.

Гостенката припомни първо какво са свършили за една година – върнали са възстановяването акциза на горивата, напрявена е промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която въвежда ред в поземлените отношения в пазара на земеделски земи. Тези промени включват забраната чуждестранни физически и юридически лица от страни извън ЕС да купуват земеделска земя, а тези, които веч са закупили земя, но са офшорни компнии, до края на годината трябва да я продадат. Оказало се, че има 12 такива офшорни фирми, които притежават 7 млн. дка земя, купена без да могат да докажат произхода на средствата. Гражданите на ЕС, които искат да закупят земеделска земя поне 5 години трябва да са пребивавали в страната., защото в противен случай няма гаранция, че тази земя ще се обработва. Светла Бъчварова припомни, че са разписали процедура животновъдите да имат предимство при предоставяне на ливади и пасища без търг, а по право според броя на животните, които имат.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAТя подчерта, че те са успели да разработят и придвижат новата Програма за развитие на селските райони, докато правителството на ГЕРб не са били написали нито ред по нея. Тя ще трябва да бъде одобрена до края на тази година и да започне да действа от 2015 г.

По отношение на субсидиите тя уточни, че въведеният таван ще засегне само 20 фирми в България. Има допълнителни средства за производство на животновъдна продукция, овощарство и зеленчукопроизводство.  За първи път ще се въведат допълнителни субсидии и за животни, които са под селекционен контрол.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрограмата на БСП в областта на земеделието предлага да се продължи наред с европейските средства да се продължи политиката за подкрепа на сектори в животновъдството, зеленчукопроизводство и овощарство de minimis чрез средства от държавния бюджет.

Да се продължи държавната помощ като доплащане за единица площ. Да продължи въвеждането на ред в поземлените отношения. Да се приеме закон за комасацията. Защита на екологичното производство, създаване на застрахователен борд.

Светла Бъчварова изтъкна, че земеделието трябва да се управлява от  отговорни хора, които знаят как да се справят и се изисква дългосрочна политика, която да гарантира стабилност.  Според нея БСП единствена в областта на земеделието предлага реални неща, които могат да се случат.

Водачът на листата Атанас Мерджанов изтъкна, че земеделските производители са се убедили, че могат да разчитат на БСП, когато има някакви проблеми за решаване.

 

About the Author :