Парламентарни избори 2014: За БСП образованието е приоритет не само на думи

DSC01546В разгорещена и компетентна дискусия за болните проблеми на образованието премина срещата на педагози от детски градини и училища в Ямболска област с бившия заместник-образователен министър Атанаска Тенева. Заедно с нея в залата на община „Тунджа” бяха и кандидатите за народни представители от „БСП –лява България” – водачът на листата Атанас Мерджанов, Кирчо Карагьозов, Митко Андонов, София Минева, Янко Добрев, а по-късно се присъединиха и Иван Георгиев и Катя Георгиева.

Атанаска Тенева припомни, че идва за втори път през тази година в Ямболска област. При първото си посещение тя се е уверила колко е важна споделената отговорност между държава и община, между Министерство на образованието и науката и всяка детска градина и всеки учител, за да се осигури максималното обхващане на децата в предучилищното възпитание и подготовка. Държавата е поела в тази посока сериозни отговорности – до 2020 г. да се постигне почти 90 процента обхват в задължителната предучилищна подготовка. „В община „Тунджа” тези ангажименти вече са се случили”, подчерта Атанаска Тенева, допълвайки, че дори отдавна децата са обхванати в този етап на образование на 100 процента.

DSC01547Бившият зам.-министър изтъкна, че е много важно промените, които е направило тяхното правителство в закона за професионалното образование и обучение, да бъдат реализирани на практика. Ако в Европа повече от 80 % от младите хора избират професионалното средно образование, то в България в професионалните гимназии се учат едва около 50 на сто от учениците, каза тя и допълни, че продължаването на реформата в професионалното образование е много важно условие квалификацията, която учениците получават в училище да съответства на пазара на труда.

„В предизборната програма на „БСП – лява България” е записано, че трябва да се постигат европейските цели в намаляването на дела на преждевременно напусналите образователната система”, подчерта бившият зам.- министър. Постижението на България от 12,5 % е малко по-ниско от европейското на този етап. Тук като пример тя каза, че община „Тунджа” и Ямболска област са отново сред районите с добре реализирани проекти и добри постижения в намаляване дела на преждевременно напусналите. Тя припомни, че кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев е бил отличен за тези постижения за системна работа и реализиране на проекти за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.

Атанаска Тенева обясни, че приемането на подобни стратегически документи са направили възможна оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, а България за пръв път ще има такава самостоятелна оперативна програма за наука и образование. Бившият зам.-министър припомни, че за 7 години образованието е натрупало проектен опит. Повече от половин милиард лв., които са влезли в системата за образование, са получили одобрение и потвърждение през последната година, се аргументира Атанаска Тенева.

Според нея „БСП – лява България” не може да се откаже от дългосрочния си ангажимент непрекъснато да нарасват инвестициите в системата на образование. Според международните изследвания България заема 42 място по инвестиции и разходи в образованието, което ще затрудни правенето на икономика на знанието.

DSC01552Целодневната организация на обучение отдавна е записано като ангажимент в управленската програма на БСП и постепенно то се случва, когато има приоритети, припомни Атанаска Тенева, затова според нея трябва да се настоява за увеличаване на инвестициите в образованието, за да бъде то по-качествено и конкурентноспособно. През 2009 г. оставихме образованието с финансиране от 4,1 % от брутния вътрешен продукт, а сега е 3,8 % след увеличението, каза още тя. Според нея трябва за повдигането авторитета на българския учител спомага и записаното в колективния трудов договор увеличение на стартовата заплата на всяко едно квалификационно ниво, а ако не се финансира приоритетно подготовката на българските учители след 5 г. ще се появи един сериозен кадрови проблем в българското образование.

„Ние оставихме един проект на стратегия за развитие на висшето образование и аз смятам, че дискусията по нея ще бъде един от първите ангажименти на следващото народно представителство. Още през 2014 г. в бюджета е заложено повишаване финансирането на инженерните и педагогически специалности, но тези стъпки трябва да станат още по-осезаеми”, каза още Атанаска Тенева.

„ За тази година и половина, докато носихме отговорността за управлението на страната имахме добри резултати в сферата на образованието, имахме министър от БСП, двама зам.-министри и председател на парламентарна комисия. Тези реални стъпки не са без значение в една нелега ситуация”, подчерта водачът на листата на БСП Атанас Мерджанов.

Той допълни, че образованието за тях е приоритет не само на думи, правителството на Орешарски е завишило със 100 млн. лв. бюджетът за образование. „Ние се стремим към изискването на ЕК за  осигуряване на 4 % от БВП за образование и ще го отстояваме”, обеща още водачът на листата. „Нашите кметове от БСП не само са решавали проблемите на образованието, но са ги изчаквали на по-високо равнище като приоритет в управлението на общинските дела”, припомни още той.

About the Author :