Парламентарната група на БСП иска изслушване на министър Тагарев в НС

 

Ямбол, 21.08.2023 гг.

Парламентарната група на БСП  днес, 21 август е внесла искане чрез председателите на комисиите в 49 ОНС по външна политика Бойко Борисов и на отбраната Христо Гаджев за изслушване на министър Тагарев,в което се казва:

Във връзка с повишения обществен интерес по отношение на националната сигурност и предизвикателствата в региона се обръщаме към Вас с искане за провеждане на съвместно заседание на Комисията по външна политика и Комисията по отбрана на 49-ото Народно събрание, на което да бъде изслушан министърът на отбраната г-н Тодор Тагарев, по въпроси, свързани с националната сигурност на Република България, позициите на България по новите регионални планове за защита на територията на НАТО с определени сили с висока степен на готовност, както и сигурността в Черноморския регион.

По-нататък в искането е посочено, че социалистите искат актуална информация относно създаването на бойна група с привличането на формирования на съюзниците и създаването на многонационален  дивизионен щаб в района на военните поделения край Кабиле и Безмер.

Общинската организация на БСП в Ямбол припомня на читателите, че на 31 юли т.г. тя отправи следните четири въпроса до Президента, Министъра на отбраната и Областния управител на Ямбол .

  1. Какви мерки е предприело МО за опазване живота,з дравето и сградния фонд на живущите в Ямбол и икономическите субекти в този район при евентуални бойни действия в близост?
  1. Каква площ се очаква да бъде предоставена за ползване на Многонационалната бойна група под ръководството на Италия, която ще бъде базирана вероятно и съвсем логично в или в близост до Безмер?
  2. Каква ще бъде числеността на постоянно пребиваващия състав на Многонационалната бойна група и за какъв период от време се предвижда да остане в района на Ямбол?
  3. Ще бъде ли осигурена адекватна ПВО за селищата и техните жители в района при необходимост?

Не получихме отговор и на 9 август изпратихме второ писмо със запитване. До този момент Общинската организация на БСП в Ямбол не получили отговор и на него.

Днес ние заставаме зад Парламентарната група на БСП в 49 ОНС и неговия Заместник Председател Кристиан Вигенин, народен представител от 31 ЯМИР, които единствени търсят отговор на проблема и неговото изсветляване.

Общинската организация на БСП в Ямбол продължава да следва своите вековни позиции да защитава и брани населението на България, да отстоява преди всичко нашите национални ценности и да бъде гарант за мира и спокойствието в държавата ни.

Общинска органидация на БСП – Ямбол

About the Author :