Паметният двоен празник на село голямо Крушево

20992562_1993970000617032_8641647584448728021_nПо традиция ежегодно празничен събор среща жители и стотици гости на село Голямо Крушево в края на август. Ден за вълнуващо гостуване, за радост и шумно празнуване, за дружна веселба в центъра на селото.

Така беше и на 26 август 2017 г. Но тази година многолюдният и весел празник протече под знака на една паметна годишнина. Навършиха се 90 години от основаването на НЧ „Просвета“ в селото. През февруари 1927 г. група учители и други будни общественици решават да бъде учредено читалище в селището с многобройно население. Първият читалищен секретар става Христо Милев.

Вълнуваща, емоционална беше прелюдията на кмета на селото Костадин Иванов към последвалата празнична програма. А после екна звънкият глас на познатата, обичана народна певица Нели Танева от Бургас. Нейните кръшни хороводни песни всякога въздействат на слушателите и скоро се залюлява хоро след хоро.

21034551_1251365848342827_4120893047386790373_n (1)Гости на тържественото честване бяха кметът на община Болярово Христо Христов, председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, секретарят на общината Мария Чанева, общински съветници, изявени дарители, бивши и настоящи читалищни деятели и др.

Със сърдечно приветствие се обърна към всички лъчезарният общински кмет. Господин Христов изтъкна родолюбивата заслуга на читалището през годините за опазване на местното културно-историческо наследство, неговата благотворна роля в разширяването и укрепването на художествената самодейност. Поздравителен адрес до ръководството на читалището и членовете на настоятелството връчи кметът на общината, както и сумата от 200 лева, които да бъдат оползотворени за читалищни потребности.

21034551_1251365848342827_4120893047386790373_nЧрез изчерпателна презентация секретарят на читалището Недялка Меразчиева проследи историята на това културно-просветно огнище – от създаването му досега. Информация, допълнена от богат фотоматериал, който събуди умиление в душите на публиката и свидни спомени… Нищо не бе пропуснато, всички възлови моменти от дейността на НЧ „Просвета – 1927 г.“ бяха обхванати, всички ярки личности и достойни имена – достойно изтъкнати. Госпожа Меразчиева благодари и на дарителите, обогатили книжовния фонд на читалищната библиотека, а и подпомогнали през годините ремонтните дейности, вътрешно оборудване и т.н.

21077298_1993977817282917_3094172639357886451_nСпециални благодарности изказаха организаторите и към благородните дарители, без чиято щедрост празникът нямаше да е факт, а именно: община Болярово и кметът господин Христов, Димитър Иванов Лахтев (град Ямбол), Радка Стойкова (град Болярово), фирма „АССА“ – Андрей Павлов (град Ямбол), Златка Симова (град София), Стоил Бобчев (град Бургас), Иван Вълканов Иванов (село Голямо Крушево), Нина Цветанова Йоргова (град Бургас) и др.

21078467_1251365978342814_7403999098038106571_nПъстра китка от красиви странджански песни бе поздравът на самодейките от боляровската женска певческа група към НЧ „Възраждане – 1912 г.“ в чест на ярката читалищна годишнина. В отговор последваха великолепните изпълнения на групата „Крушов цвят“ при НЧ „Просвета – 1927 г.“, ръководена от неуморния читалищен секретар Н. Меразчиева – прекрасен музикален педагог и достойна дъщеря на Голямо Крушево, негова радост и гордост. Затова са много и наградите за ръководената от нея певческа група.

21078505_1251368525009226_890508288223913391_nС грациозните си фолклорни танци формация „Цветница“ – град Елхово обогати емоционално празничната програма и възхити своята публика.

От многоцветни, фантастично обагрящи фойерверки беше белязан финалът на празника. Празник, който ще остане и в паметта на присъстващите, чествало подобаващо своята достолепна 90-годишнина. А само 10 остават до 100!

21078787_1251368228342589_2570099614742908204_n 21105632_1993941483953217_7077826927844190003_n 21105682_1251365915009487_4245676753494805638_n 21106716_1251366198342792_5192753904261167982_n 21151500_1251366011676144_2066831909413000961_n

About the Author :