Пак ще има обучение с ваучери, но 15 % ще си ги плащаме от джоба

SAM_9114-„Ваучери за заети лица“ е сред новите проекти, които ще действат през 2017 г. Обучението ще е по професионални квалификации, чужд език и дигитални компетентности, като хората ще съфинансират с 15 % собствени средства  ваучерът от 500 лв. Това съобщи днес Пенка Кирилова, директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“-Бургас,  при представяне на Националния план по заетостта за 2017 г. по време на заседанието на Комисията по заетостта в Ямбол. Други нови проект ще са: „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване“;  „Готови за работа“ – насочен към неактивните младежи до 29 г. Новите насърчителни мерки са: мобилност при работно място на разстояние над 50 км – предоставяне на 200 лв. за наем, детски ясли, транспортни разходи; „подкрепена заетост“, насочена към хората с трайни увреждания – след работа с тях неправителствени организации ще имат ангажимент да ги устройват на работа на първичния трудов пазар; проучване потребностите на бизнеса от работна сила чрез Комисиите по заетост. Нови са параметрите за финансиране на заетите по различни програми. Така напр. заплащането на работещите по програмата „Старт в кариерата“ нараства от 500 на 550 лв.; на ромските медиатори със средно образование от 450 на 460 лв., а с висше от 450 на 530 лв., на младежките медиатори от 530 на 580 лв., средствата за наставник стават от 140 на 180 лв. месечно.

About the Author :

Leave a reply