Пак опитват да продадат винарна в Тунджалъка

ЛозяЧастен съдия-изпълнител обяви за втора публична продан имотите на фирма „Еколайф-09”, намиращи се в село Победа. Преди една година, пак през месеца на любовта и виното, процедурата стартира във фаталния петък, 13-ти, но негативният ход на нещата за фирмата бяха започнали доста по-рано.
„Еколайф-09” е официално обявена като собственик на Винарна в село Победа, община „Тунджа”, но при проверка от страна на Българската агенция за безопасност на храните, извършена през 2014 година, се оказва, че не се произвежда никакво вино в цеховете на „Еколайф-09”. Затова пък там се правел оцет – единият продукт под етикета „Ябълков”, другият като „Оцет купажен”. Агенцията за безопасност на храните тогава установи, че оцетът не отговаря на изискванията и разпореди намерените количества оцет, 1 903 броя бутилки „Ябълков”, и 2316 броя „Купажен” да се изтеглят от търговската мрежа.

„Еколайф 09” ЕООД започва бизнеса си през 2011 г., вписана е като Винарска изба „Бакаджик” в Лозарския регистър на България. Миналия февруари началната цена на публичната продан бе 117 600 лева    , сега, когато книжата ще се отворят в Ямболския съд на  29 този месец, цената е скочила, макар и с малко – 129 360 лева.
Фирмата, която се е водила като Винарна, е обявена за продан, заради изпълнително дело, образувано по иск на „Уникредит Булбанк”. В полза на банката има извършена ипотека в размер на 350 000 лв., повече от два пъти от парите, които сега са стартови за публичната продан.

About the Author :