Още 20 души ще помагат на най-уязвимите в община “Тунджа”

Община „Тунджа“ назначава по проект още 20 души, които да помагат на 130 уязвими лица.

Като част от предприетите спешни мерки във връзка с въведеното извънредно положение и предоставените възможности от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за допълнителен финансов ресурс, Община „Тунджа“ депозира искане за изменение на договора по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3.

Целта на операцията е мобилизиране на допълнително публични ресурси за превенция и подпомагане достъпа до здравни и социални услуги на уязвими лица, включително на хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най- голяма степен от корона вируса. Планира се обхващане на 130 лица заради създалата се извънредна епидемична ситуация  на територията на общината.

Услугите за лицата по домовете ще включват доставка на готова храна, хранителни продукти и други вещи от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

За предоставянето на услугите се предвижда наемането в спешен порядък на 20 щатни длъжности допълнително персонал на пълен и/или непълен работен ден, които ще предоставят услуги по домовете на 130 лица от уязвими групи.

Средствата, предвидени за обезпечаване на тази мярка възлизат общо на 212 550.00 лв, в т.ч. 151 821,43 лв за обезпечаване на работни заплати и осигурителни плащания за сметка на работодателя и  60728,47 лв., в които са планирани разходите за гориво, лични предпазни средства, дезинфекциращи препарати и др., както и непреки разходи.

About the Author :

Leave a reply