Още фирми си търсят парите от „Керамична къща-Стралджа”

pic13„Керамична къща-Стралджа” отново е обект на публична продан от страна на съдия-изпълнител. Този път се продава имот на предприятието в землището на село Лозенец, в местността „Ата Чаир”. Там „Керамична къща-Стралджа” има поземлен имот от  133,989 декара.

Публичната продан ще се осъществи на 9 декември в Ямболския съд, вземането е на фирма „Моние България”ЕООД и присъединени взискатели.

Началната цена на проданта е 106 117 лева. Стралджанското предприятие е с особен залог в полза на „Гориво-2”ЕООД за опезпечение в размер на 6 500 000 лева.

Неотдавна и други фирми се явиха като взискатели на „Керамична къща-Стралджа”, едно от големите предприятия изобщо в Ямболска област.

About the Author :

Leave a reply