Още една добра новина за Ямбол! МРРБ одобри искане на Община Ямбол и отпусна финансиране за завършване на улица „Индже войвода“

 

Ямбол, 29.12.2021 г.

След отправена молба и настояване от страна на кмета на община Ямбол Валентин Ревански Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри отпускането на финансова подкрепа за полагане на два пласта неплътен и плътен асфалтобетон ул. „Индже войвода“. Писмото към тогавашния министър Петя Аврамова е изпратено в началото на месец март тази година.

Споразумението между МРРБ и Община Ямбол вече е подписано. Общият размер на отпуснатите финансовите средства е 650 000 лева, като 350 000 лева вече са преведени към сметката на Община Ямбол, а останалата част ще постъпи след приключване на довършителните дейности. „Това е още едно потвърждение, че когато се работи в полза на града и с открит диалог, се случват добри неща,“ коментира кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Припомняме, че строителното разрешение за обекта е издадено през 2014 година, като ремонтните дейности остават недовършени, а на улицата е положена само битумизирана основа за осигуряване на нейната проходимост. Предварително е изградена канализационна система за отводняване, положени са кабели за ел. осветление и са оформени тротоари.

Община Ямбол изказва благодарност към служебния министър Виолета Комитова, при чието управление беше подписано споразумението, както и към предходното ръководство на МРРБ, когато беше започната процедурата. След приключване на строително-монтажните работи, след седем години от неговото начало, проектът за реконструкция на улица „Индже войвода“  ще бъде окончателно завършен.

About the Author :

1 Comment to “Още една добра новина за Ямбол! МРРБ одобри искане на Община Ямбол и отпусна финансиране за завършване на улица „Индже войвода“”
  • Минка Димитрова
    January 5, 2022 - Reply

    Е, нали имаме чертежи на самолети.

Leave a reply