Очаквани нови приходи в общинския бюджет на “Тунджа”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПри засилен интерес преминаха търговете в Община „Тунджа“ за отдаване под наем на земеделски земи и язовири за срок от 10 години. За развиване на рибовъдна дейност бяха отдадени 8 язовира. Под наем се отдадоха 15 имота земеделска земя. Очакваните постъпления за една година са 41 800 лева.

Срещу 22 785 лева бяха продадени бяха земеделски земи – неизползвана и изоставена ниви в землищата на селата Маломир и Роза.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

About the Author :