Официално откриха канализацията и пречиствателната станция в тунджанското село Тенево

_MG_5522В село Тенево, община „Тунджа“, официално бе открита канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води. Лентата прерязаха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, областният управител Димитър Иванов и Димитър Комитов – кмет на с. Тенево.

В словото си кметът на общината подчерта, че това съоръжение е уникално за България, защото точно в с. Тенево се дава старт за експлоатация на една изцяло нова канализационна мрежа, която обхваща цялото село, с изцяло нова пречиствателна станция за отпадни води. Теневци вече имат изградена 33 978 метра битова и дъждовна канализация с 904 бр. сградни канализационни отклонения, довеждащ колектор, тласкател и нова пречиствателна станция.

???????????????????????????????Проектът е финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ След провеждане на всички процедури по реда на ЗОП и сключен анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ, окончателната обща стойност на проекта възлиза на 19 355 192,24 лв., от които 12 567 886,89 лв. от Кохезионния фонд, 3 141 971,72 лв. национално съфинансиране, 3 134 692,48 лв. възстановим ДДС от Национална агенция по приходите. Собственият принос на община „Тунджа“ е в размер на 510 641,15 лв.

???????????????????????????????Това е най-големият реализиран проект на община „Тунджа“ по отношение на получената безвъзмездната финансова помощ, благодарение на Европейската солидарност.

С реализацията на проекта община „Тунджа“ отговори на изискванията на Европейското екологично законодателство за осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води в една изключително чувствителна зона на река Тунджа, с което се подобрява и нейното екологично състояние. Новата пречиствателна станция ще гарантира здравно-екологичните качества на водата и ще подобри условията на живот на местното население.

??????????????????????????????????????????????????????????????75_MG_5517 _MG_5530 _MG_5531???????????????????????????????

 

About the Author :