Официално откриване на обновената сграда на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в Ямбол

sn_PGZ Hr. BotevНа 05.09.2018 г. (сряда) от 13.30 ч. с официална церемония ще бъде открита обновената база на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ –  Ямбол.

Строителните дейности по реновиране на учебното заведение се осъществиха по проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – град Ямбол“.

След официалното откриване в Заседателната зала на професионалната гимназия ще се състои заключителна пресконференция, на която ще бъде представена информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионална развитие.

About the Author :

Leave a reply