Официалната информация за обвинението за взривовете край Петолъчката

DSC03920aОкръжна прокуратура – Ямбол предаде на съд Десислав Д., Иван П. и Иван Т., подсъдими за причиняване на смърт по непредпазливост и телесни повреди при нерегламентирано унищожаване на боеприпаси, в района на пътен възел „Петолъчката“

Окръжна прокуратура – Ямбол предаде на съд Десислав Д. (на 52 г., от гр. София). Той е подсъдим за това, че във времето от 08.02.2012 г. до 05.06.2012 г. в производствено-складова база за боеприпаси, в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол, в района на пътен възел „Петолъчката”, в качеството си на едноличен собственик и управител на търговско дружество, при изпълняван от дружеството договор между него (изпълнител) и Министерството на отбраната на Република България (възложител), като държал и работил с взривни вещества, съставни на и съдържащи се в боеприпаси за зенитно управляеми ракети, не взел необходимите мерки за сигурност за тяхното унищожаване, предвидени в законовите разпоредби, като вместо тяхното унищожаване чрез взривяване, в изпълнение на „Технология за цялостен процес на унищожаване на бойна част“ разработена от Иван Т., съгласувана с Иван П. и утвърдена от него, както и на Технологична инструкция за работа с установка за термична обработка на бойна част на ракета и Технологична инструкция за работа с установка за механична обработка на бойна част на ракета, организирал, утвърдил, ръководил и допуснал извършването на опасен и недопустим поради това производствен процес за необратимо преобразуване чрез разснарядяване на бойните части на отделни техни съставни елементи – отпадъчни взривни вещества, в цех № 1 на базата, в резултат прилагането на който производствен процес на 05.06.2012 г. в цех № 1 последвал взрив и причиняване на смъртта на трима души и средни телесни повреди на други трима души, като не е искал и не е допускал това и деянието съставлява особено тежък случай – престъпление по чл. 338, ал. 3, вр.ал. 1 от НК.

На съд е предаден и Иван П. (на 55 г., от гр. София). Той е подсъдим за това, че в горепосочените време и място, в качеството си на „Началник производство“ в базата, при изпълняван договор между Министерство на отбраната на Р.България (възложител) и търговско дружество (изпълнител), като държал и работил с взривни вещества, съставни на и съдържащи се в бойни части за зенитно управляеми, не взел необходимите мерки за сигурност за тяхното унищожаване, предвидени в законовите разпоредби и като вместо тяхното унищожаване чрез взривяване, в изпълнение на „Технология за цялостен процес на унищожаване на бойна част“ разработена от Иван Т., съгласувана с него и утвърдена от Десислав Д., на Технологична инструкция за работа с установка за термична обработка на бойна част на ракета и на Технологична инструкция за работа с установка за механична обработка на бойна част на ракета, организирал, ръководил и допуснал извършването на опасен и недопустим поради това производствен процес за необратимо преобразуване чрез разснарядяване на боеприпасите на отделни техни съставни елементи – отпадъчни взривни вещества, в цех № 1 на базата, в резултат прилагането на който производствен процес на 05.06.2012 г. в цех № 1 последвал взрив и причиняване на смъртта и средни телесни повреди на горепосочените пострадали, като не е искал и не е допускал това и деянието съставлява особено тежък случай – престъпление по чл. 338, ал. 3, вр.ал. 1 от НК.

На съд е предаден и Иван Т. (на 56 г., от гр. София). Той е подсъдим за това, че в качеството си на проектант на взривни работи в търговско дружество във времето след 20.12.2011 г. до 02.04.2012 г. в производствено-складова база за боеприпаси, в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол, в района на пътен възел „Петолъчката”, стопанисвана от търговското дружество, като държал и работил с взривни вещества, съставни на и съдържащи се в бойни части за зенитно управляеми ракети, за изпълнение на договор между Министерство на отбраната на Р.България (възложител) и търговското дружество (изпълнител), разработил „Технология за цялостен процес на унищожаване на бойна част“, Технологична инструкция за работа с установка за термична обработка на бойна част на ракета и Технологична инструкция за работа с установка за механична обработка на бойна част на ракета, като не взел необходимите мерки за сигурност за унищожаване на взривните вещества, съдържащи се в бойните части и на тях самите, предвидени в законовите разпоредби, като вместо унищожаване на взривните вещества, съдържащи се в бойните части и на тях самите, чрез взривяване, с технологията и двете технологични инструкции, проектирал и разработил извършването на опасен и недопустим поради това производствен процес за необратимо преобразуване чрез разснарядяване на бойните части на отделни техни съставни елементи – отпадъчни взривни вещества, в цех № 1 на базата, в резултат прилагането на който производствен процес, на 05.06.2012 г., в цех № 1 на базата последвал взрив и причиняване на смъртта и средни телесни повреди на горепосочените пострадали, като не е искал и не е допускал това и деянието съставлява особено тежък случай – престъпление по чл. 338, ал. 3, вр.ал. 1 от НК.

Районен съд – Ямбол е насрочил заседанието си за 01.02.2018 г.

About the Author :