ОУ “Стефан Караджа” с нови компютри от спечелен проект

Exif_JPEG_420През 2015 г. училището в село Стефан Караджово кандидатства по НП „ИКТ в училище” и спечели проект на стойност 8 280, от които 4000.00 лв. собствено финансиране и 4 280.00 от НП „ИКТ в училище”.

В края на януари 2016 година доставиха и инсталираха новите терминални работни станции – 8 на брой и един сървър. Реализацията на проекта извършиха фирма Контракст ЕООД – гр.София.

Новото оборудване позволява на учителя да използва модерни методи на обучение и ефективно да ръководи учебния процес. Това допринася за повишаване на качеството на обучение на учениците по иформационни технологии.

 

About the Author :