От 14 март в община Стралджа стартира кампания по ваксинация за син език

DSC03172Под ръководството на кмета на общината Митко Андонов  в Стралджа се проведе среща на кметове и кметски наместници , членове на Общинската епизоотична комисия, представители на РУ”Полиция” с д-р Стоян Колев, началник отдел „Здравеопазване на животните” към Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол и д-р Вълчо Вълчев, официален

ветеринарен лекар при Общинска ветеринарна служба Стралджа.  В своето въведение д-р Колев запозна присъстващите със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ за прилагане  на ваксината по говеда и овце след което разясни  изискванията по предстоящата ваксинация. Той обърна сериозно внимание на задължителните мерки за профилактика, ограничения и ликвидиране на болестта син език. Кметовете и км.наместници ще имат грижата да информират предварително собствениците на животни за предстоящата кампания, те са тези, които ще обясняват, че ваксинацията за син език е задължителна и напълно безплатна, но тя трябва да се предхожда от задължително идентифициране на животните с индивидуална марка. Стопаните са длъжни да представят за ваксиниране всички подлежащи преживни животни над три месеца – телета, крави и овце. Ваксинацията ще започне по предварително определен график и подготвени списъци на собствениците на животни, където ваксинирането ще се потвърждава с подпис и протокол. По време на  кампанията няма да се разрешава движение на животните. Агнета няма да се ваксинират и ще останат неимунни за Великден, така че стопаните могат да бъдат спокойни за отбелязване на предстоящия празник Гергьовден.

Ваксинирането срещу син език изгражда траен имунитет на животните, потвърди д-р Колев. Той поясни още, че ваксинирането не вреди на млякото и месото на преживните.Отговорността за кампанията  носят всички участници в нея. Тези от стопаните които откажат ваксинация подлежат на глоба в размер на 500 лв. Важно е да се знае, че при отказана ваксинация  държавата няма да обезщетява стопани на заболели или умрели животни. Според д-р Вълчев ветеринарните специалисти от общината, които ще извършват ваксинацията от къща на къща, са достатъчно квалифицирани. Те имат опит от битката срещу това заболяване през 1996г.

„Предстои ни изпълнението на една много важна задача!”, подчерта в заключение кмета Митко Андонов, който изрази увереността си, че кметовете и км.наместници ще изпълнят задълженията си по подготовка и реализация на кампанията за съхраняване на животните и опазване здравето на хората.

По време на заседанието стана ясно, че са отпаднали забраните  свързани с опазване от птичи грип, но опасността не е отминала и бдителността трябва да продължава. За целта на всяко селище са предоставени информационни материали  за предпазване от болестта.

About the Author :