От 1 септември 2018 г. РЗОК-Ямбол изплаща нова дентална дейност за здравноосигурените от 65 до 69 години

davat-bezplatni-zybni-protezi-na-pensionerite-492944От 1 септември 2018 година Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/, респективно Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ -Ямбол, ще започне да заплаща на изпълнителите на дентална помощ дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат  при цялостна обеззъбена горна и долна челюст с цяла плакова протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от четири години при здравноосигурени лица на възраст от 65 до 69 години. Пациентите от целевата група не губят правото си на трите дейности, които се полагат на всички здравноосигурени над 18 години.

 Цената, заплащана от НЗОК/РЗОК за възстановяване функцията на дъвкателния апарат не включва материала за протезата и медико- техническата дейност за изработката й.

Горепосочените дейности, извършени и отчетени в РЗОК са за срок от 4 последователни години от датата на извършване на дейността.

About the Author :

Leave a reply