От началото на извънредното положение в бюрата по труда в област Ямбол са се регистрирали над 2058 безработни

Ямбол, 30.04.2020 г.

В периода 13 март – 28 април 2020 г. в двете бюра по труда от Ямболска област (Ямбол и Елхово) са се регистрирали  2058 безработни лица, като в това число влизат и хората, които са се завърнали от чужбина.

Общият брой на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол към 28 април 2020 г. е 5010. Броят им е със 1175 повече в сравнение с края на март, когато той е бил 3835.

От началото на април среднодневно в област Ямбол се регистрират 83 лица, което е с 43 лица по-вече в сравнение с март 2020 г., когато среднодневно са се регистрирали 40 лица.

Новорегистрираните лица са от всички сектори на икономиката, като преобладават лицата, освободени от секторите: хотелиерство и ресторантьорство, туризъм; търговия; транспорт; преработваща промишленост и др. Регистрират се и лица, които не са упражнявали трудова дейност през последните години.

В периода 13 март – 28 април 2020г. са устроени на работа 169 безработни лица. Въпреки извънредното положение, посредническата работа на бюрата по труда не спира – на всички лица, които се регистрират в бюрото по труда, в деня на регистрацията се предлага подходящо за тяхното образование и квалификация работно място, при наличие на такова.

В двете бюра по труда от Ямболска област се обявяват свободни работни от различни сектори на икономиката. Преобладават обявените свободни работни места от секторите: търговия; преработваща промишленост; държавно управление, селско стопанство и др.

About the Author :

Leave a reply