От началото на годината 12 деца в област Ямбол са в приемни семейства по проект “Приеми ме 2015”

roditeli-dete_resizedОт ноември 2016 г. по проект „Приеми ме 2015“, на територията на Ямболска област работи Областен екип по приемна грижа, който обслужва общините Ямбол, Тунджа, Стралджа и Елхово. Проектът допълва и надгражда приключилия в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство”.

От началото на тази година в приемните семейства на територията на област Ямбол по проекта са настанени 12 деца, за които социалните работници от ОЗД са установили риск. Към днешна дата в Ямболско има 30 утвърдени приемни семейства – 10 в община Ямбол, 17 – в община Елхово, 2 – в община Тунджа, 1 – в община Стралджа. В 22 от семействата са настанени общо 26 деца. Приемните семейства без настанени деца към момента са осем.

От децата, настанени в приемни семейства, някои са изведени от институция, други – от семейна среда поради опасност за живота и здравето им или поради нежелание от страна на родителите им да се грижат за тях.  Децата са на възраст от 0 до 18 г. През последните месеци  в процеса на настаняване, впечатление прави интересът на приемните семейства към грижата за новородени деца. Само през месец август 2017 г. ОЕПГ успя със съвместните усилия на соц. работници от ОЗД да настани две бебета.

Усилията на ОЕПГ са насочени към постигане на крайната цел – пълна деинституционализация и закриване на домовете,  същевременно с това – нарастване на броя на приемните семейства в област Ямбол. Това е шанс не само за децата, които ще бъдат отглеждани в стабилна семейна среда с индивидуална грижа, но и ще създаде условия  за намаляване на бедността, чрез създаване на заетост на безработни лица като приемни родители.

Реализирането на проект „Приеми ме 2015” ще осигури шанс на деца от уязвимите групи, ще им даде реална възможност да израснат в семейство и да се развиват пълноценно. От друга страна ще се доразвие и професията  „приемен родител”.

 

Бенефициент по Проект „Приеми ме 2015“ е Агенция за социално подпомагане, а общините-партньори в цялата страна са 153, една от които е Община Ямбол. Към днешна дата децата, отглеждани в приемни семейство по проекта в цялата страна  са 2 123, сочат данните.

 

About the Author :