От днес „ВиК“ увеличи цената на водата в Елхово и Тенево, до два месеца и в Ямбол

Ямбол, 1.07.2021

От днес – 1 юли, „ВиК“ – Ямбол увеличи цената на водата в Елхово и Тенево, защото започва да начислява такса за пречистване в размер на 42 ст. с ДДС на кубик. По този начин цената ще се увеличи на 2,66 лв. за двете населени места. Увеличението е по-голямо за жителите на село Тенево, защото на тях е начислена и цена за отвеждане на отпадъчни води. Досега те плащаха 1,87 лв. с ДДС само за доставка на водата, но сега ще им се начисляват още два компонента.

Причината за увеличението е, че „ВиК“ започва да стопанисва предадените й за управление пречиствателни станции в Елхово и в Тенево, а в тунджанското село и изградената канализация.

Според данни на водоснабдителното дружество до две месеца с 42 ст. ще се увеличи и водата в Ямбол, защото тогава се очаква да бъде окончателно предадена пречиствателната станция в областния град.

About the Author :

Leave a reply