Отчетно събрание на пенсионерски клуб – Болярово

IMGP9094На 3 април 2015 година пенсионерския клуб на град Болярово проведе своето отчетно събрание за 2014 година. Гост на събранието бе кметът на общината Христо Христов, председателстващ София Минева, а протоколчик – Ганка Митева.

В началото присъстващите почетоха с едноминутно мълчание починалите през предходната година членове. По първа точка от дневния ред гласуваха отпадането на подалите до момента молба и приемането на новите членове.

Председателят на клуба Елена Николова представи отчетен доклад за дейностите през  двете години под нейно ръководство. Богати и разнообразни са те, стана ясно от този отчет. Не са малко участията на фолклорната певческа група към НЧ „Възраждане”- както на общински празници, така и на мероприятия на областно и национално ниво. Не липсва и участие в Република Турция. Незабравимо за тях остава участието им в предаването „От българско по-българско” в телевизия „Скат”, където представиха отлично фолклорните традиции в общината ни. Участието бе награда от общинското ръководство за участията им в различните общински мероприятия.

Много весели празници, вълнуващи екскурзии и незабравими мероприятия бяха цитирани в отчета. Те доказват колко богата и наситена със събития е дейността на клуба и колко разнообразен е животът на членовете му. Само част от екскурзиите през изминалата 2014 г. са до: град Кърджали и историческия град Перперикон, Трявна, Велико Търново, Несебър, Одрин.

Богат на планирани мероприятия и екскурзии е и прочетеният от председателката план за 2015 година. Освен отбелязвания на празници и срещи с други клубове, тя включва и екскурзии до: остров Анастасия (Бургас); Република Гърция; Румъния; Ловеч (Деветашка пещера) и др.

Отчетният доклад, финансовият отчет и плана за 2015 година бяха единодушно приети.

В разискванията при обсъжаднето им постъпиха няколко предложения, бяха отправени и въпроси. На част от тях отговори гостът на събранието – общинският кмет Христо Христов. Той заяви още, че се радва искрено на наситения с мероприятия календар на пенсионерите и винаги е откликвал на техните молби и покани. Ще продължава да го прави и занапред, тази година също е отделена субсидия за всички клубове в общината, допълни той. Искрената си благодарност поднесоха към него членовете на пенсионерски клуб – Болярово.

About the Author :