Отчетно събрание на общинската организация на БЧК – „Тунджа“

1Съгласно Устава на БЧК, на 13 декември,  в залата на Общински съвет „Тунджа“, се проведе отчетно събрание на общинската организация на БЧК – „Тунджа“.

Гости на заседанието бяха инж. Митко Филипов – директор на секретариата на Областния съвет на БЧК и д-р Антоанета Антонова – председател на Областния съвет на БЧК.

2Секретарят на общинската организация на БЧК „Тунджа” Цветанка Алексиева направи подробен отчет за дейността на организацията за изминалата 2017 година.

По време на разискванията бе направен основния извод, че съвместната работа между Областната организация на БЧК Ямбол и Община Тунджа, е добър пример за успешно постигане на общите цели за намаляване на уязвимостта и социалното изключване сред най-нуждаещите се лица и семейства от нашето общество.

3Общото събрание прие отчетния доклад и даде много добра оценка за работата на организацията, след  което се премина към приемане на плана за работата през 2018 година.

About the Author :