Отчетно събрание на Областната организация на БЧК-Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ съответствие с  Устава на БЧК и изискването му висшите ръководни  органи да заседават поне веднъж годишно, на 17 февруари 2016г. в Синия салон на Народно читалище «Съгласие 1862» в град Ямбол се проведе Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация. Форумът бе уважен от маг.фарм. Христо Григоров д.х.к.- Председател на НС на БЧК, д-р София Стоименова – Главен секретар на НС на БЧК, проф. Константин Койчев, Иван Йоргов – зам.-областен управител на Ямболска област, комисар Георги Кючуков – началник на «Охранителна полиция» в ОД на МВР, комиссар Йордан Събев – Директор на Регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» и други  представители на държавната и местната власт, партньорски институции и НПО.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДелегатите на общото събрание  обсъдиха и приеха Отчет за дейността на организацията през 2015г., отчет на Областната контролна комисия, проект на бюджет за 2016г. и план за работа през 2016г.

По време на изказванията гости и делегати на Общото събрание изразиха благодарност, задоволство и признателност от успешно реализираните  инициативи през изминалата 2015г.,   като се ангажираха и занапред да продължават да подкрепят Ямбоската червенокръстка организация и нейните доброволци в изпълнението на хуманитарната  мисия за намаляване и предотвратяване на социалната уязвимост сред най-засегнатите общности.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Добриела Праматарова

About the Author :