Отчетно събрание на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 26. 02. 2014 г. се проведе Областното общо отчетно събрание на Ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха маг. фар. Христо Григоров – председател на БЧК, доц. Красимир Гигов – ген. Директор на БЧК, д-р Славита Джамбазова – зам. – ген. директор на БЧК, Стойчо Стойчев – член на НС на БЧК,  представители на държавни институции и общини, директори на здравни заведения; представители на социални институции, представители на регионална здравна инспекция, партньори от неправителствени организации, представители от партньорски институции и делегати на събранието от цялата област. Председателят на ОС на БЧК – Ямбол Антоанета Антонова представи отчетен доклад за дейността на организацията, който бе приет с мнозинство от делегатите. Отчетният доклад на контролната комисия, бюджета за 2014 г. и  проектът на план за работата на организация за 2014 г. бяха приети единодушно. На събранието бяха приети  бюджет на ОС на БЧК – Ямбол за 2014 г. и план за работа на ОС на БЧК – Ямбол през 2014 г. По време на изказванията гости и делегати на събранието изразиха благодарност, задоволство и признателност от успешно реализираните инициативи през годините, ангажираха се и занапред да продължават да подкрепят Ямбоската червенокръстка организация и нейните доброволци в изпълнението на хуманитарната и мисия за намаляване и предотвратяване на социалната уязвимост сред най – засегнатите общности.

 

About the Author :