Отчетно изборно събрание на ВСК „Тунджа-42“

ПОКАНА

УС на ВСК „Тунджа-42“

Свиква Отчетно-изборно събрание на 30.12.2021 г. от 13.00 часа в залата на ВФ 52 590

При следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността.
  2. Избор на нов Управителен съвет.
  3. Други.

При липса на кворум, събранието ще се състои в същия ден – 30.12..2021 г. от 14,30 часа

От УС на ВСК

About the Author :

Leave a reply