Отчетно-изборни събрания на БМЧК в област Ямбол

eh 2В съответствие със Статута на Български младежки Червен кръст / БМЧК / през есента на 2018 г. и първите три месеца на 2019г., БМЧК провежда своята отчетно-изборна кампания. От организационна гледна точка кампанията е важна за ситуационния анализ на БМЧК на клубно, областно и национално ниво. До момента са проведени клубни събрания на БМЧК в община Елхово, община Болярово и община Ямбол. По график продължава провеждането на събранията в област Ямбол. По време на кампанията се оценява капацитета на организацията, броя, мотивацията и организационната култура на членския и доброволческия състав на БМЧК.

Събранията преминават успешно при следния дневен ред – приемане на ehhотчет за дейността на клуба за отчетния период, избор на ръководство на клуба, приемане на план за работа за следващия период – 2019 г. На събранията на БМЧК присъстваше Гергана Георгиева, щатен специалист по младежка дейност в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply