Отчетно-изборна кампания на БМЧК

???????????????????????????????Отчетно – изборните събрания на БМЧК в област Ямбол се провеждат по предварително изготвен график. До момента клубовете на БМЧК – Елхово, Болярово, Стралджа, Стефан Караджово и Кукорево са провели събранията си.

Дневният ред на отчетно – изборните събрания включва приемане на отчет за дейността на клуба за отчетния период – 2014г.; избор на координатор, зам.-координатор, протоколчик, делегати и подгласници за Общо събрание на клубовете и приемане на план за работа за следващия едногодишен период на клуба за 2015 г.

???????????????????????????????На събранията на БМЧК присъства щатният специалист по младежка дейност в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол Гергана Георгиева.

Събранията се провеждат в съответствие със статута на Български младежки червен кръст (БМЧК ) през есента на 2014 г. и първите три месеца на 2015г. Отчетно-изборната кампания е важна за ситуационния анализ на БМЧК на клубно, областно и национално ниво, оценката на капацитета на организацията, на партньорските ни взаимоотношения, на броя, мотивацията и организационната култура на членския и доброволческия състав на БМЧК.

 

About the Author :