Отчетна кампания 2018/2019 на БЧК-Ямбол

4В съответствие с Устава на Български Червен кръст и изискването му висшите ръководни  органи да заседават поне веднъж годишно, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на текущата година до пролетта на следващата, поредната  отчетна кампания в Български Червен кръст – Ямбол е в ход.

На 05 ноември 2018г. Общото събрание на дружество „Благотворителност“ към районната организация на инвалидите в град Ямбол.

Съгласно дневния ред, делегатите обсъдиха и приеха отчет за дейността на дружеството през 2018г. и план за работа през 2019г.

По време на разискванията бе обсъдена възможността, през следващата година да се проведат поредица от обучения по първа помощ и реакция при кризи за членове на дружеството, като  всяко следващо е с елементи на надграждане. Инициативата е продиктувана от необходимостта да бъде повишена компетентността, уменията и готовността на доброволците за правилно и безопасно поведение преди, по време и след кризисни ситуации от различен характер.   

В края на събранието делегатите си пожелаха да продължават да работят все така активно и отговорно, като се включват в доброволчески дейности и инициативи в подкрепа на хората с увреждания.

Всички общите събрания на дружествата на БЧК – Ямбол ще се проведат до 25 ноември 2018г. по график, утвърден от общинските ръководства на БЧК в петте общини на област Ямбол.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply