Отчетна кампания 2017/2018 в рамките на БЧК

btyВ съответствие с Устава на БЧК и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, отчетната кампания 2017/2018 на общинско ниво в Български Червен кръст-Ямбол е в ход и ще продължи 25 декември 2017г.

В тази връзка на 7 декември 2017г. в зала на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол се проведе Общото събрание на БЧК – Ямбол. Форумът бе уважен от Стойчо Стойчев- зам.-председател на Националния съвет на БЧК и делегат на Общинското общо събрание, д-р Антоанета Антонова-председател на Областния съвет на БЧК – Ямбол и делегат, Неда Бъчварова – Директор на дирекция «Хуманитарни дейности» в община Ямбол, член на Обл.С на БЧК и делегат, Таня Даскалова – член на ОблС на БЧК и делегат, инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол, специалисти,  доброволци  и партньори.

Като част от дневния ред делегатите приеха отчет за дейността на Общинската организация на БЧК – Ямбол през 2017г., отчет на Общинската контролна комисия за същия период и план за работа през 2018г.

По време на обсъжданията бе направен извод, че с общи усилия и доброволческа инициативност организацията успява да достигне до онези лица, деца и семейства,  които най – много се нуждаят от подкрепа.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :