Отчетна кампания на БЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ съответствие с Устава на БЧК и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, отчетната кампания 2015/2016 на общинско ниво в Български Червен кръст-Ямбол е в ход и ще продължи 23 декември 2015г. Във връзка с това  на 8 декември 2015г. в зала „Йорданка Пастърмаджиева” на ОС на БЧК-Ямбол се проведе общинското отчетно събрание на БЧК – Ямбол. Форумът бе уважен от Стойчо Стойчев – член на Националния съвет на БЧК и делегат на събранието, д-р Антоанета Антонова – председател на Областния съвет членове на ОС на БЧК – Ямбол и делегат, Неда Бъчварова – член на ОС на БЧК и делегат, Таня Даскалова – член на ОС на БЧК и делегат, Жана Михова – ръководител на ЦНСТ «Слънце» в град Ямбол, инж. Митко Филипов – Директор на БЧК – Ямбол, специалисти от Областния секретариат на БЧК, доброволци,  симпатизанти и партньори.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКато част от дневния ред делегатите приеха отчет за дейността си през 2015г., отчет на Общинската контролна комисия и план за работа през 2016г.

По време на обсъжданията бе направен извод, че чрез съвместна работа по различни програми с акцент върху приоритетните за организацията дейности, ще се достигне до повече нуждаещи се, на които най – много им трябва подкрепа.

В заключение всички си пожелаха да продължават да работят активно и целенасочено за намаляване и преодоляване на социалната уязвимост, като предоставят материална и психологическа подкрепа на най-нуждаещите се.

About the Author :