Отчетна кампания на БЧК-Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ съответствие с Устава на Български Червен кръст и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, поредната  отчетна кампания в Български Червен кръст е в ход  от месец октомври 2015г. и ще приключи през месец май 2016г. Повече от половината отчетни събрания на дружествено ниво в структурата на БЧК – Ямбол вече са проведени.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 16 ноември 2015г. се проведоха отчетните събрания на дружествата на БЧК „Дълголетие” към квартален клуб “Граф Игнатиев” и „Хале” към квартален клуб „Хале”. Като гости  на форумите присъстваха председателите на двата квартални клуба – Димитър Щерев и Калинка Динева и Добриела Праматарова-специалист в БЧК – Ямбол. Преди началото с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите следствие на терористичните атаки в Париж.  След това и в съответствие с дневния ред, делегатите на събранията приеха с пълно единодушие годишните отчети за работата на дружествата през 2015г. и предложените от ръководствата планове за дейността през 2016г. В допълнение бе предложено и прието през следващата година на територията на двата клуба и по график да се проведат обучения за членовете на дружествата по първа помощ и реакция при кризи. Инициативите са продиктувани от необходимостта да бъде повишена компетентността, уменията и готовността на доброволците за адекватно поведение преди, по време и след кризисни ситуации от различен характер.   

В края на събранията делегатите си пожелаха да продължават да работят все така активно и отговорно, като се включват в доброволчески дейности и инициативи,  насочени изцяло в помощ на най – уязвимите групи от нашето общество.                                                                                         

Добриела Праматарова      

   

About the Author :