Отчетна кампания на БМЧК

strЯмбол, 09. 11. 2017 г.

В съответствие със Статута на Български младежки Червен кръст (БМЧК) през есента на 2017 г. и първите три месеца на 2018 г., БМЧК провежда своята отчетна кампания. От организационна гледна точка кампанията е важна за ситуационния анализ на БМЧК на клубно, областно и национално ниво. До момента са проведени клубни събрания на БМЧК в гр. Елхово, гр. Болярово, гр. Стралджа и гр. Ямбол. По график продължава провеждането на събранията в област Ямбол. По време на кампанията се оценява капацитета на организацията,броя, мотивацията и организационната култура на членския и доброволческия състав на БМЧК.

ehСъбранията преминават успешно при следния дневен ред -приемане на отчет за дейността на клуба за отчетния периоди приемане на план за работа за следващия едногодишен период – 2018г. На събранията на БМЧК присъстваше Гергана Георгиева, щатен специалист по младежка дейност в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол.

 

About the Author :