Отпор на престъпността

DSC09752aУвеличение на съставените актове за нарушения е регистрирано през изтеклия зимен период в община Стралджа, информира кметът на общината Митко Андонов, който е и председател на Обществения съвет за ред и сигурност. Само по Наредба № 1 актовете за нарушения на обществения ред са 89, по Наредба 17 за регистрацията и движението на ППС с животинска тяга  актовете са 73, което е с над 70 % повече от предходната година, за нарушения на  ЗОССИ  са съставени 57 акта. Издадени са близо 500 наказателни постановления за над 20 000 лв.

Приканвайки за обсъждане обстановката в града и селата, г-н Андонов припомни, че големият процент безработица продължава да  влияе сериозно  на престъпността. Чести  са кражбите  на селскостопанска продукция, което предизвиква негодувание сред земеделските производители. Ако есента се краде готова продукция, през зимата се посяга на лозята, които вече са почти изкоренени и изоставени, а пролетно време с каруци ромите  влизат в нивите,  косят на зелено и в същото време   отъпкват цели райони. Всичко това стана причина за актуализация на Наредба 17 за регистрацията и движението на ППС с животинска тяга, с решение на ОбС беше направено увеличение  на глобите в тази насока, въведено е периодично посещение на специализираното  жандармерийско формирование Бургас.

”Всичко е подчинено на това да се намерят най-добрите пътища, най-правилните решения за намаляване на посегателствата върху лична , обществена собственост и земеделска продукция, да живеем в по-спокойна среда”, подчерта г-н Андонов.  Той обърна внимание и на превантивната работа особено с децата и младите хора, ролята на МКБППМН. Призова за пореден път за гражданска непримиримост към нарушителите на реда и активно съдействие на органите на полицията.

Равносметка на ситуацията в общината по отношение на обществения ред и сигурност направи Йордан Йорданов, началник на РУ”Полиция”, според който посегателствата върху лично имущество  от около месец бележат намаление, но това не е успокояващо.Тревожен е фактът, че възрастовата граница на извършителите на престъпления непрекъснато пада. В Стралджа има примери на 12-13г. момчета с множество кражби. Г-н Йорданов беше категоричен в едно: „В общината няма етнически конфликти! Няма етническо напрежение!” Скандалите, които периодично избухват , са на битова основа. Напоследък зачестяват оплакванията от пускане на висока музика, на което полицията също реагира адекватно.”Редът и законите са за всички! Ще бъдем непримирими, ще бъдем безкомпромисни към тези които нарушават реда и спокойствието!” каза той  и допълни, че община и „Полиция” подготвят нови работни карти по Обществения договор. Жандармерията ще продължава да присъства в района.

Присъстващите лидери на ромски организации до един подкрепиха мерките предприети от общината и полицията за ограничаване на ромските фамилии, които извършват кражби на територията на общината и обещаха активно съдействие за това.

Комисията взе решение заседанията по темата да се провеждат на всеки 6 месеца и веднъж годишно да се дава пълен отчет за свършеното и постигнатите резултати.

Надя Жечева

 

About the Author :