Отново 3 години и 8 месеца затвор за кмета по делото за водопровода

IMG_0419AБургаски апелативен съд за втори път потвърди ефективната присъда от 3 години и 8 месеца затвор за кмета на Ямбол Георги Славов по делото за водопровода. Новият съдебен състав, който е вече шести по това превърнало се в съдебна сага дело, приема, че ямболският кмет е виновен, че като длъжностно лице е нарушил служебните си задължения и е превишил властта и правата си, от което са настъпили вредни последици за над 2 млн. лв. за община Ямбол. С присъдата той е лишен от право да заема длъжността кмет на община за срок от 4 години.

В мотивите си съдът напълно приема доводите на ямболските съдии и тълкуването на доказателствата, а за последната експертиза, която даваше заключение, че няма такова драстично разминаване в цените, приема, че е без съществено значение за фактите и правните изводи по делото. Според съда тази експертиза сочи единствено значително количествено разминаване между реално извършената и отчетената дейност, тя изследва само 20 позиции от количествено-стойностната сметка и не прави проучване на пазара и анализ на ценообразуването.

Присъдата отново не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Върховен касационен съд.

Припомняме, че при първото гледане на делото в Ямболски окръжен съд Георги Славов получи ефективна присъда от 5 години затвор и 6 години лишаване от право да заема длъжността кмет, защото съдът го призна за виновен по по-текото обвинение, че длъжностното му престъпление представлява и особено тежък случай. Тази присъда беше отменена от Бургаски апелавен съд и делото беше върнато за ново разглеждане. Вторият съдебен състав на ямболски окръжен съд постанови ефективна присъда от 3 години и 8 месеца с 4 години лишаване от право да бъде кмет. Тя беше потвърдена веднъж от Бургаски апелативен съд, но състав на Въйрховен касационен съд я отмени и върна делото за ново разглежданеот други съдии. Така шести съдебен състав вече се произнася по това дело и то с ефективна осъдителна присъда.

About the Author :