Отново ще приемат паралелки за дуално обучение в Ямбол

Стопанска камара на Австрия продължава и през 2016 г. успешно стартиралия вече пилотен проект „Дуално обучение в България“ под надслов „Готов ли си да „изучиш практиката“?“.

След като през миналата учебна година бяха успешно реализирани две паралелки за обучение по дуалната система – в гр. София с 27 ученика по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ и в гр. Габрово с 26 ученика по професия „Мехатроника“, за тазгодишния прием 2016/2017 г. се предлага дуално обучение в градовете:

  • Габрово по професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ с прием след 7-ми класи засилено изучаване на английски език в Професионална техническа гимназия «Д-р Никола Василиади» в партньорство с фирмите Габинвест ЕООД, Импулс АД, ПодемкранАД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД и ЦЕРАТИЦИТ България AД
  • Софияпо:

–       професия „Икономист“, специалност „Търговия“ (две паралелки с прием след 7-ми клас със засилено изучаване на немски / английски език) в Национална финансово-стопанска гимназия в партньорство с фирмите БИЛЛА БългарияdmБългария, ЛИДЛ България,КАУФЛАНД България, METROКеш &Кери България и ДАЙХМАНтърговия с обувки ЕООД и

–       професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с прием след 7-ми класи засилено изучаване на английски език в Професионална гимназия по транспорт « МАКГАХАН» в партньорство с фирмите ГебрюдерВайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД , КаргоПартнер ЕООД, ЛагермаксСпедициоБългария ЕООД иШенкер ЕООД

  • Ямбол по специалностите „Мехатроника“ (с прием след 7-ми класи засилено изучаване на английски език) и „Машини и системи с ЦПУ“ (с прием след 8-ми класи засилено изучаване на английски език) в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в партньорство с фирмите ПАЛФИНГЕР Продукционстехник България ЕООД и Хидравлични елементи и системи AД. 

Учениците от тези паралелки ще имат възможност в 11-ти и 12-ти клас паралелно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.

Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми,изготвени от група експерти на гимназиите и фирмите партньори и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия.

В края на обучението си учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности , също така и дипломаза завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение.

Работодателите не обвързват обучаваните ученици със задължение за работа след завършване на гимназиалния курс, но предлагат работно място във водещи в бранша фирми и възможности за кариерно развитие на мотивираните и заинтересованите.

Фирмите-партньори в австрийски пилотен проект „Дуално обучение в България“ не стоят пасивно в очакване учениците от пилотните паралелки да станат в 11-ти клас, а още от 8-ми клас осъществяват ежемесечен контакт с тях, презентирайки своите компании и дейност, подготвяйки им редица изненади – организиране на нестандартно тематично откриване на учебната година, книга по случай Деня на народните будители, декориране на класната стая по случай Коледа, стипендии за отличен успех и др.  С това компаниите, ангажирали се с практическото обучение на учениците от професионалните гимназии-партньори, искат да покажат, че за тях учениците от тези паралелки са специални и те ще инвестират средства и време, за да подпомогнат качественото им образование и да ги превърнат във високо ценени професионалисти.

Целта на пилотния австрийски проект в България е да подпомогне осигуряването на по-качествено професионално образование в страната, на така необходимия квалифициран персонал за фирмите и новите инвеститори, също така да спомогне и за намаляване на младежката безработица в страната, която по данни на НСИ за 2015 г. е 21,6 %, а в Австрия –в годините варира между 3-6 % при младежите, завършили дуална форма на обучение.

 

 

About the Author :