Отново набират документи за стипендии в „Тунджа“

obst_TundjaОбщина „Тунджа” обявява началото на ІІІ-та сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране за 2015 година на ученици и студенти с постоянен адрес в община „Тунджа”.
Документи за кандидатстване:
1. Формуляр за кандидатстване – по образец.
2. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последната завършена година.
3. Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец.
4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.
Документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите на ученика/студента или чрез кметовете на населените места.
Учащи навършили 18 години могат да подават документи лично.
Срок за подаване на документи:
24 август 2015 год. – 04 септември 2015 год.
Телефони за връзка и лица за контакти:
046/ 684 225 – Д. Димитров
046/ 684 316 – Й. Колев

About the Author :