Откриха регионалното депо на третия път

???????????????????????????????

След двукратно ялово откриване на първа клетка на новото регионално депо край Хаджидимитрово, на което щеше лично да идва не кой да е а лично Бойко Борисов, на третия път вече сериозно беше открито регионалното депо и закрито старото сметище на Ямбол от екологичния министър Ивелина Василева.
Така всички присъствали видяха с очите си как е изградена новата първа клетка на депото и че вече се депонира сепарирания отпадък на четирите общини – Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа, които от декември миналата година носят боклука си там, но той първо минава през сепариращата инсталация на „Екобулпак”. Макар и на всички да се струваше невероятно, петте общини успяха да се справят с тежката задача да изградят за отрицателно време – за по-малко от 6 месеца първата клетка на новото депо и не по-малко важното – да закрият четири стари сметища в Ямбол, Сливен, DSC07390Нова Загора и Стралджа. Всичко това трябваше да стане до края на годината, за да не се загубят европейски средства. След успешния финал на този проект се оказа, че за да го направи община Ямбол се е наложило да изпълни не проекта, направен чрез техническата помощ, а първоначалния, изготвен още по времето на Кирил Тодоров, защото за него има влязла в сила одобрена оценка за въздействие върху околната среда, която вече не може да бъде съборена в съда. Новият технически проект на регионалния център за управление на отпадъците не успя да бъде реализиран, защото екологичната организация „Ден” обжалва всички процедури по изготвяне на нова оценка за въздействие върху околната среда. В този проект трябваше да се изгради нова сепарираща инсталация и куп други неща, но и те пропаднаха. Това беше причина и да се забави толкова реализацията на проекта. Така общината успя да намери решение и да изгради първата клетка и да рекултивира и закрие старото сметище, което беше най-големия проблем.

DSC07372Късмет за Ямбол беше и това, че до старото сметище още преди години имаше изградена сепарираща инсталация на „Екобулпак”, с която общините сключиха договор за първоначална обработка на отпадъците, за да може да се депонират на новото депо, иначе то нямаше да може да се ползва.Така че в крайна сметка протестите и съдебните обжалвания на еколозите са по-скоро в интерес на „Екобулпак”, защото им осигуряват сериозна работа до изграждането на нова сепарираща инсталация, за която обаче пак е необходим нов ОВОС, а те жалят всичко, което могат. В крайна сметка ползата за жителите на петте общини, които са над 270 000 души, е че повече няма да им бъдат начислявани наказателни такси за депониране на незаконно сметище, или иначе казано поне няма да се увеличава такса смет.

Диана Иванова

About the Author :