Открит урок по български език по проект „Заедно да учим и творим“

IMG_20180213_092901Открит урок по български език изнесе в СУ “Д-р Петър Берон” в Болярово Дянка Андонова на 13 февруари 2018 година при четвъртокласниците, чийто класен ръководител е. Откритият урок е във връзка с изпълнение на Дейност 2 „Работа с учениците” т.5 Организиране и провеждане на открити уроци с родителите. На урока присъстваха ръководителят на проекта София Минева, координаторът Златина Николова, директорът на училището, учители и родители.

Образователните цели на открития урок, който бе преговор на ученото за прилагателното име и упражнение, бяха учениците да: затвърдят уменията за прилагане на правилото за двойно –нн-; се развият уменията за слято и полуслято писане на сложните прилагателни имена; се затвърдят уменията за членуване на прилагателни имена от мъжки род ед. ч.; се усъвършенстват уменията за правилно степенуване на прилагателните имена; упражняване правилото за струпани съгласни при прилагателните имена. Възпитателните цели бяха: развиване на мисловна дейност, наблюдателност, съобразителност.

Урокът се осъществи като работа с интерактивна дъска. Всеки слайд от презентацията завършва с „Да запомним“, като по този начин се затвърждават правилата за правопис на прилагателните имена. Въвеждането в темата на урока се извърши с гатанка. Думите, които описват зайчето бяха прилагателни имена. Извеждаха се въпросите, с които се откриват прилагателните имена.

Първата задача към учениците бе да съгласуват прилагателните имена със съществителните, като поправят неправилно написан текст. Урокът продължи с работа на групи и задача за образуване на прилагателни имена от съществителни. Познанията за синоними и антоними се провериха със следващата задача, като продължава работата по групи.

Урокът завърши с обобщение от учителя за работата на учениците през часа и постигнатите резултати, както и поощрение на тези, които са взимали най-дейно участие.

IMG_20180213_090544 IMG_20180213_090620 IMG_20180213_090842 IMG_20180213_090852 IMG_20180213_090858 IMG_20180213_091546

 

About the Author :