Открит урок за родители в ОУ “Стефан Караджа“

u42В ОУ “Ст. Караджа“  проведоха  открит урок по български език за родители като част от дейностите по проект на Общинското училищно настоятелство „Заедно да учим и творим“. На урока присъстваха директорът на училището Дора Карагьозова, родители и учители.

Урокът на тема: „Прилагателно име. Обобщение“ изнесе Дянка Андонова с учениците от II клас. Часът започна с проверка на домашната работа на учениците и актуализиране на опорните знания със забавен елемент – гатанка. Темата бе представена пред учениците чрез презентация, като последователно си припомняха какво се назовава с прилагателните имена, с кои въпроси се откриват. В хода на работа учениците се упражняваха  в определяне  род и число на прилагателните имена, правопис на прилагателни имена, решаваха кръстословица. Учениците имаха възможност да упражнят знанията си като u4попълнят стихотворението „Родна стряха“  с липсващите прилагателни имена. За затвърдяване на наученото на учениците се възложи групова работа – да съединят прилагателни имена с подходящи съществителни. В края на часа, самостоятелно откриваха прилагателни имена в решетка в работен лист.

Малките ученици изпълняваха правилно поставените задачи и показаха пред своите родители как работят в училище. Проявиха активност и желание за самоизява. Очакваха следващата задача с нетърпение, задаваха  въпроси, ако нещо не разбират.

Часът завърши с коментар на преподавателя, включващ освен обобщение на знанията и оценка на индивидуалното участие на учениците. Всички получиха балон за добре свършената работа.

About the Author :

Leave a reply