Открит урок в ОУ “Стефан Караджа”

училище-На 17 февруари 2017 г. в ОУ „Стефан Караджа“, с. Стефан Караджово  се проведе открит урок по биология и здравно образование в  VІІІ клас. Темата на урока бе „Здравни познания за кръвоносната система“. Урокът бе част от плана за квалификация на педагогическите кадри като вътреучилищна квалификация за наблюдение на открит урок с използване на интерактивни методи на обучение. За целта преподавателката г-жа Пехливанова бе избрала интересни методи и средства за провеждане на урока. Бе поканила медицинско лице – училищния фелдшер  Янко Анев, който по много увлекателен начин разказа на учениците случаи от неговата практика, болестите на кръвоносната система, използвани бяха макети, табла. Урокът приключи с практическо занятие за измерване на кръвно налягане и пулс. След направените разяснения от фелдшера всички ученици имаха възможност взаимно да си измерят кръвното налягане.

About the Author :

Leave a reply