Открит урок в Административен съд – Ямбол

IMG_4325„Как се става съдия? Качествата, които трябва да притежава съдията.” – това беше темата на втория открит урок в Административен съд – Ямбол като част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Лекторът, съдия Ваня Бянова, успя да завладее вниманието на учениците от ОУ „Димчо Дебелянов” още от първата минута, използвайки методите на проактивната комуникация с децата. Те разбраха, че може да стане съдия всеки, който е български гражданин, със здрав разум, не е извършил нарочно престъпление, за което да е бил осъждан, има висше образование «Право» и притежава човешките добродетели – честност, откритост, точност, безпристрастност и може да пази тайни, които е узнал от граждани при упражняване на професията си.

IMG_4357Освен че на достъпен и разбираем език се запознаха с качествата, които трябва да притежава съдията, учениците имаха възможност да облекат и истинска съдийска тога. Изключително висок емоционален заряд предизвика четенето на клетвата на съдиите като елемент от цялостния процес на започването на работа като съдия.

IMG_4358„От съдия Ваня Бянова моите ученици научиха за една от най-престижните професии. Ако нямат хоризонти от малки, как децата ще покорят висините в живота си? Сърдечна благодарност за разбирането, вниманието и …перспективата, дадени на малките граждани на България!” – това сподели след края на урока класният ръководител на децата Анелия Георгиева.

IMG_4382Следващият урок от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” ще се проведе на 26.01.2016 г.

 

IMG_4386 IMG_4396 IMG_4410

About the Author :