Открита ситуация по български език и литература в ЦДГ „Здравец”

IMGP1752На 23 април 2015 година в ЦДГ „Здравец” в група „Буратино” пред родители и гости, бе представена открита ситуация на тема „Кое с кое е заедно”. Преподавателката, провела откритата ситуация по български език и литература е Стела Стоянова, а целта на бе да се научат децата да откриват двойките предмети в дадена група, да разберат кое е общо между тях, да назовават имената на предметите и тяхната полза и употреба.

Задачите, поставени на децата от група „Буратино” бяха: да разгледат картините и да назоват какво е нарисувано; да свържат изображенията на принадлежащи към една група предмети; да открият кое е заедно – да назоват ключови думи към двойките изображения; да назоват цвета на изобразените предмети и да опишат един от изобразените предмети.

IMGP1738Методите бяха: графично моделиране, игрови упражнения, дидактична игра. Ход на ситуацията: за да се въведе темата бяха представени две стихотворения. Последва беседа върху тях. Финал на ситуацията бе играта „Кое с кое е заедно”.

Малките участници в ситуацията се справиха отлично – реакциите им бяха навременни и точни, демонстрираха отлични умения и знания.

About the Author :