Откриват се нови възможности за активен спорт и отдих в община „Тунджа“

???????????????????????????????Проект „Ремонтно-възстановителни дейности на Спортен комплекс „Генерал Инзово” представи ръководния екип на проекта на встъпителна пресконференция, която се проведе на 01.04.2015 г. в музеен комплекс „Старата Акбунарска къща“, с. Генерал Инзово.

Участие в пресконференцията взеха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, Ангелина Танева – директор на дирекция ТУСЕ, Галин Пантелеев – кмет на с. Ген. Инзово, общински служители, жители на селото, медии.

???????????????????????????????В словото си кметът Георги Георгиев подчерта, че реализацията на този проект ще допринесе за по-добри условия за спорт и активен отдих за учениците от средищните и начални училища, за жителите на с. Генерал Инзово и околните села. Той акцентира, че след неговото изпълнение, Община „Тунджа” ще разполага с възобновен модерен спортен комплекс, пригоден за провеждане на спортни състезания по плуване, волейбол и баскетбол, срещи и турнири по футбол. Ще се подобри физическата и жизнена среда на населеното място. Кметът подчерта, че новата спортна база, уникално красивият парк, богатството от празници и инициативи, ще утвърдят село Генерал Инзово в привлекателно място за живот, отдих и спорт.

???????????????????????????????Ръководителят на проекта Таня Тенева представи целите и дейностите по проекта. Тя подчерта, че проектът се финансира по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от Стратегията за местно развитие на МИГ „Тунджа“, съгласно договор, сключен между Държавен Фонд Земеделие от една страна, Местна Инициативна Група „Тунджа“ от друга страна и Община „Тунджа“.

???????????????????????????????Целите на проекта са: осигуряване на по-добри условия за живот, спорт и активен отдих за жителите и гостите на с. Генерал Инзово и Община „Тунджа“; повишаване привлекателността и конкурентноспособността на населеното място; създаване условия за интегриране на малцинствени групи.

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта, село Ген. Инзово и Община „Тунджа“ ще имат основно ремонтиран и възстановен открит плувен басейн с размери 25/12.50 метра, изградени съблекални към басейна и външни душове за ползвателите на съоръжението, възстановена съблекалнята към футболно игрище, комбинирана площадка за волейбол и баскетбол, модернизирана водопроводната и канализационна инфраструктура, възстановена и модернизирана електрическа инсталация.

Кметът на селото Галин Пантелеев и присъстващите на пресконференцията жители изразиха своето задоволство от възстановяването на спортния комплекс и новите съоръжения, които ще бъдат изградени към него. Те изразиха увереност, че младият екип на проекта, подкрепен от ръководството на Община „Тунджа“, успешно ще приключи всички заложени дейности и в края на лятото село Генерал Инзово наистина ще придобие модерен европейски вид и ще утвърди отличието си „Златен печат” за уникално Европейско селище.

Проект „Ремонтно-възстановителни дейности на Спортен комплекс „Генерал Инзово” е на стойност 325 751,35 лв. и се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Срокът за изпълнение е единадесет месеца и приключва през месец август 2015 година.

About the Author :