Откриване на нова спортна площадка по проект

23Началото на учебната година в ОУ „Стефан Караджа” – с. Стефан Караджово започна с откриването на нова спортна площадка. По проект „Обичам природата и аз участвам” на МОСВ и ПУДООС бе изградена площадка с фитнес съоръжения на открито. Тя се състои от три комбинирани уреда за фитнес, тенис маса на открито и две футболни врати. Стойността на тези уреди е 2 860 лв. Спортната площадка е с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи.

46Площадката е достъпна за всички ученици, използва се в часовете по физическо възпитание и вече е любимото място на учениците през междучасията. Активният начин на живот е от изключително здравословно значение за подрастващите и съществуването на такава площадка ще активира учениците и ще създаде навици за спорт. По график проектът вече е към своя край и трябва да приключи до края на месец октомври.

About the Author :